Présentatioun vun der Section P

Présentatioun vun der Section P

Présentatioun vun der Section P

28 février 2024

  - événements

Présentatioun vun der Section P – sciences cognitives et sciences humaines (ESC), déi séit desem Joer am Lycée Bel-Val ugebuede gëtt:

Méindes de 25. März um 19:00 am Festsall.

Jidfereen deen sech fir des Sektioun intresséiert ass häerzlech wëllkomm!