Sport a Beweegung sinn och wärend dem Homeschooling wichteg

Sport a Beweegung sinn och wärend dem Homeschooling wichteg

Sport a Beweegung sinn och wärend dem Homeschooling wichteg

23 mars 2020

  - Article de presse

Eis Sportsproffen hunn e Programm opgestallt fir d´Schüler fir sech kennen an desen Zéiten, wou mer eis all manner beweegen, fit ze haalen. Dee Programm kréien d´Schüler an de nächsten Deech vun hirem Sportsproff geschéckt. Fir all déi Schüler aus dem Lycée Bel-Val, déi kee Sport an hirem Stonneplang hunn, an aawer un deem Programm intresséiert sinn, kennt Der Iech per Mail matt eisem Sportsdépartement a Verbindung sätzen: sport@lbv.lu.
Haalt Iech fit a bleift gesond!

Article de presse: https://www.rtl.lu/sport/news/a/1488274.html