Séance académique am Cader vun eisem 10. Gebuertsdag

Séance académique am Cader vun eisem 10. Gebuertsdag

Séance académique am Cader vun eisem 10. Gebuertsdag

22 avril 2022

  - Agenda

Läschte Freidech (22/04/2022) war am Lycée Bel-Val eng Séance académique am Cader vun eisem 10. Gebuertsdag, op däer, a Präsenz vum Edukatiounsminister Claude Meisch, d’Replik vum 1. funktiounsfähegen Gasverbrennungsmotor, dem sougenannten Lenoirmotor, dee vum lëtzebuerger Erfinder Jean Joseph Etienne Lenoir 1860 entwéckelt gouf an elo an Zesummenarbecht mam Lycée Bel-Val nogebaut gouf, fiergestallt ginn ass. Hei e puer Andréck an de Link zum Reportage op RTL.