Lëtzebuerger Philosophieolympiade

Lëtzebuerger Philosophieolympiade

Lëtzebuerger Philosophieolympiade

24 avril 2024

  - Agenda

Den 22. Mäerz war de Lycée Bel-Val mat 3 Schüler vertrueden op der Lëtzebuerger Philosophieolympiade. D’Lara Dahm, de Léo Caupin an de Sam Köller hunn eis souwuel beim Concours wéi och Nomëttes an de philosopheschen Diskussiounsatelieren gutt vertrueden.