Dag vum europäeschen Auteur

Dag vum europäeschen Auteur

Dag vum europäeschen Auteur

27 mars 2023

  - Evénements bibliothèque

Den 27. Mäerz ass den Dag vum europäeschen Auteur. De Francis Kirps ass dofir fir eng Liesung an Bibliothéik vum Lycée Bel-Val komm. Hien huet eis seng Bicher vir gestallt an dorauser vir geliest. Hien huet eis och vu sengem Lieblings-Auteur, dem Franz Kafka, erzielt an en Extrait aus der Verwandlung gelies.
Mir konnten him Froen stellen, z.B. Wéi hien op seng Ideeën kënnt vir seng Texter. Dat wat den Francis Kirps vir gelies huet war witzeg an mir hu vill gelaacht. Hien huet eis och erkläert wat een Schrëftsteller alles mécht.
Mir soen Merci! Rodrigo Da Silva Gameiro