Schüler hëllefe Schüler

D ‘Schüler aus dem Lycée Bel-Val kennen Nohëllef a verschidde Fächer kréien.

D ‘Schüler di Nohëllef wëllen ginn oder di Nohëllef brauchen, sollen sech beim M. d’Herbais de Thun am SePAS mellen.

Stonnen mussen am Lycée Bel-Val ofgehalen ginn an sinn nëmmen fir Schüler aus dem Lycée.

 

Les élèves du Lycée Bel-Val peuvent bénéficier ou même voir donner de Cours d’appui au sein de l’établissement scolaire.

Pour ce faire ils doivent se rendre auprès de Monsieur d’Herbais de Thun au SePAS du Lycée.

Les heures des Cours d’appui doivent obligatoirement se faire au sein du Lycée Bel-Val et sont réservés uniquement aux élèves du Lycée Bel-Val.

Die Schüler aus dem Bel-Val Lyzeum können um Nachhilfestunden anfragen.

Wenden Sie sich bitte an Herrn d’Herbais de Thun aus dem SePAS.

Die Nachhilfestunden müssen im Lyzeum stattfinden und sind nur für die Schüler aus dem Bel-Val Lyzeum gedacht.