Lycée Bel-Val Fairtrade-Komitee organisiert ein etwas anderes Filmfestival

Lycée Bel-Val Fairtrade-Komitee organisiert ein etwas anderes Filmfestival

Lycée Bel-Val Fairtrade-Komitee organisiert ein etwas anderes Filmfestival

16 juin 2021

  - Article de presse

Dese Méindech war den Ofschloss vum Filmfestival « Cinema du Sud goes Belval », dee vun eisem Fairtradecomité organiséiert ginn ass. Eng ganz Woch konnten d’Schüler sech Filmer zu Themen wéi Emweltverschmotzung, Nohaltegkeet, Fairen Handel an Urbanisatioun ukucken a sech matt Expertën austauschen. E grousse Merci un eise Fairtradecomité deen dëst Evenement organiséiert huet! Reportage am Tageblatt.

20210614 – Reportage Fairtrade Comité du Lycée Bel-Val, Lycée Bel-ValAvenue du Blues 100, 4368 Sanem, ©Editpress Feller Tania